Dan močvarnih staništa

By 19. ožujak, 2020 Novosti

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije u suradnji sa Gradom Čazmom, Centrom za kulturu Čazma te Osnovnom školom Čazma pripremili su predavanje na temu Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa, slušajuci zanimljivo. Dan močvarnih staništa obilježen je 06.02.2020. te su prisustvovali učenici petih i šestih razreda Osnovne škole Čazma. Predavanje je održano u okviru projekta Čazma Natura te su učenici imali priliku uživati u predavanju o važnosti močvare za biljni i životinjski svijet, važnosti Nature 2000. Uz predavanje otvorena je izložba slika Davora Kirina na temu vode i vodenih staništa. (DP)