O projektu

EU okviri

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ objavljen je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Opći cilj projekta: Pridonijeti održivom korištenju prirodne baštine s ciljem stvaranja održivog društveno-gospodarskog razvoja na regionalnoj razini kroz razvoj zelenog turizma Grada Čazme

SC1: Povećanje privlačnosti i uspostava upravljanja posjetiteljima na području prirodne baštine Grada Čazme, ekološke mreže Natura 2000 i Regionalnog parka Moslavačka gora kroz uređenje posjetiteljske infrastrukture i promidžbe destinacije

SC2: Povećanje obrazovnog kapaciteta i razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja biološke i geološke raznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode provedbom edukativnih programa, promidžbom i diseminacijom informacija kao doprinos lokalnoj gospodarskoj aktivnosti i povećanju radnih mjesta.

Ciljevi će se ostvariti uređenjem posjetiteljske infrastrukture i provedbom edukativnih, promidžbenih i komunikacijskih aktivnosti što će doprinijeti boljem upravljanju prirodnom baštinom i razvojem održivog turizma. Aktivnosti projekta će doprinijeti razvoju svijesti o važnosti očuvanja prirodne baštine i porastu broja posjetitelja u destinaciji prirodne i kulturne baštine za 100%, utjercati će na povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, razvoju gospodarskih djelatnosti i rastu zapošljavanja 5%.

Aktivnosti obuhvaćaju dvije komplementarne teme: zaštitu i očuvanje prirode i okoliša i turističko vrednovanje prirode i okoliša, koje će se ujediniti u jedinstven proizvod zelenog turizma na području Grada Čazme, putem uređenja i stavljanja u funkciju 123 sadržaja posjetiteljske infrastrukture.

Ciljane skupine: Lokalni poduzetnici u turističkoj i poljoprivrednoj djelatnosti – 20 postojećih i potencijalnih lokalnih poduzetnika educirano kroz edukaciju na temu razvoja ruralnog i zelenog turizma, čime dobivaju potrebna znanja za razvoj djelatnosti u području ruralnog turizma s ciljem povećanja gospodarske djelatnosti i zapošljavanja.

Glavne aktivnosti na projektu

 • Uređenje i opremanje Multifunkcionalnog centra Priroda Čazma
 • Uređenje Informacijsko prodajnog centra Zelena tržnica
 • Uređenje Interpretacijsko rekreacijskog centra Bio park Čazma
 • Uređenje lokaliteta Medjame
 • Uređenje lokaliteta Vustje
 • Uređenje parka Arboretum kod Osnovne škole
 • Uspostava istraživačko volonterskog centra Osnovna škola Čazma
 • Uspostava Poučno tematske staze Dolina Česme
 • Uređenje Sportskog parka uz poučno tematsku stazu
 • Provođenje edukacija i radionica s tematikom prirodne baštine
 • Prezentacija Geolokaliteta Pleterac – Regionalni park Moslavačka gora

U okviru projekta nabaviti će se oprema za praćenje posjetitelja, energetski učinkovite autobusne stanice i stajališta za bicikle. Značajna pažnja posvetiti će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o biljnoj i životinjskoj raznolikosti koje će se provoditi na novouređenim lokalitetima. U sklopu projekta Javna ustanova će provoditit monitoring ptica, kojih na našem području ima više od 100 te će se izraditi profesionalne fotografije kako bi se ptice približile djeci i odraslima.

Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetske stranice gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima na području Grada Čazme.

Projektne aktivnosti su osmišljene kao skup aktivnosti koji doprinosi promicanju održivog razvoja prirodne baštine i razvoju turizma i turizmu komplementarnih djelatnosti, na način da se jedna grupa aktivnosti odnosi na stvaranje infrastrukture za posjetitelje i zaštiti i uređenju okoliša, a druga je grupa namijenjena jačanju obrazovnog kapaciteta partnera i osmišljavanje edukativnog programa za lokalno stanovništvo i posjetitelje, te niz promidžbenih aktivnosti za vrednovanje zaštite prirode i vidljivost projekta.

PROJEKT U BROJKAMA

Naziv projektaČazma Natura
Naziv korisnikaGrad Čazma
EU financiranje projekta18.705.270,04 kuna
Sufinanciranje MRRFEU5.081.619,25 kuna
Vlastito financiranje2.260.107,27 kuna
Razdoblje provedbe projekta14.09.2015. – 31.12.2021.

Ukupna vrijednost projekta

26.046.996,56 kuna

KONTAKTIRAJTE NAS

Zainteresirani ste za naš projekt?
Pošaljite nam upit!